Appendix

A nők és férfiak közötti összkereset-különbség számítási módszertana

A Tesco az egyenlő bérezés alapelvét követő munkáltató.

Az összkereset-különbséget az Eurostat honlapján elérhető statisztikai meghatározás szerint számítottuk ki:

A férfiak és nők közötti összkereset-különbség százalékban, az átlagkereset pedig számtani átlagként számítandó.

Ez alatt azt kell érteni, hogy az összkereset-különbséget vállalatunk összes férfi és női munkatársának összkeresete alapján számítottuk ki, és az eredményt százalékban fejeztük ki. A számítás nem az azonos munkakört betöltő női és férfi munkatársak fizetését hasonlítja össze. A Tesco azonos munkáért azonos bért fizet. A kiskereskedelmi pozíciókban az azonos munkakört betöltő nők és férfiak fizetése megegyezik. Központi irodánkban az ugyanazt a munkakört betöltő nők és férfiak fizetése ugyanazon a bérsávon belül található.

 

Sokszínűségi és befogadási szójegyzék.

A szavak hatalommal bírnak: befogadhatnak vagy kirekeszthetnek embereket. A Tescónál körültekintően választjuk meg szavainkat, hogy igazán befogadó környezetben dolgozhassunk. Fontos számunkra, hogy továbbra is tanuljunk egymástól, és megújítsuk közös szókincsünket. Hiszen az idő előrehaladtával változik, miként jellemezzük önmagunkat és tapasztalatainkat.

A Tesco sokszínű és befogadó környezetében az alábbi kifejezéseket a következő értelemben használjuk.

Befogadás: Olyan törekvés vagy gyakorlat, amelynek során a különböző hátterű, a többségi normáktól eltérő csoportokat és egyéneket kulturálisan és társadalmilag elfogadnak, szívesen látnak, illetve tisztességes és egyenlő bánásmódban részesítenek.

Egyenlőség: Amikor mindenki bizonyos szempontból azonos státusszal rendelkezik, ideértve az állampolgári jogokat, a szólásszabadságot, a tulajdonjogokat vagy bizonyos társadalmi javakhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

Fogyatékosság: Olyan mentális vagy fizikai károsodás, amely jelentősen befolyásolja a mindennapi tevékenységek végzésére való képességet. Lehet kognitív, fejlődési, értelmi, mentális, testi, érzékszervi vagy ezek kombinációja.

Gender: A férfiassághoz és a nőiességhez tartozó, illetve azokat megkülönböztető jellemzők köre. Sok kultúrában a gender két nemet (férfi vagy nő) jelent, azonban a gendert egyre inkább spektrumként ismerik el, amely számos más (pl. nem-bináris) identitást is magában foglal.

Kultúra: A mindennapi élet adott embercsoport által tudatosan és tudattalanul elsajátított mintái. Ezek a minták a nyelvben, az irányítási gyakorlatban, a szokásokban, az ünnepekben, az étkezésben, a vallásban és az öltözködésben is meg nyilvánulnak.

LMBT: A leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek rövidítése.

Méltányosság: Amikor az igazságosabb és egyenlőbb eredmény elérése érdekében rászorultságtól függően különböző szintű támogatást kínálnak az egyéneknek vagy közösségeknek.

Sokszínűség: Különböző hátterű és tulajdonságú (például nyelvű, viselkedésű és kultúrájú, társadalmi szerepű, nemű, nemi irányultságú, végzettségű, készségű, jövedelmű stb.) személyek jelenléte a közösségben.