|

Emberi jogok

Egyik vállalati értékünk, hogy mindenkit az elvárásainak megfelelő bánásmódban részesítünk. Azt szeretnénk, hogy mindenki emberi jogait, aki a Tescónál vagy a Tescóval dolgozik, tiszteletben tartsák. Tudjuk, hogy vásárlóink, kollégáink és szállítóink is ezt szeretnék. Hisszük, hogy vállalkozásunk jót tehet, munkahelyeket és lehetőségeket teremthet emberek és közösségek számára szerte a világon. De azt is szeretnénk, hogy ezek a munkahelyek jó munkahelyek legyenek. Vállalatunk emberi jogi szemlélete biztosítja, hogy egyértelmű normák szerint járjunk el az olyan kérdésekben, mint a munkaidő, az egészség és a biztonság, a szakszervezetek, valamint a megkülönböztetésmentes környezet kialakítása. Felelősségünk tiszteletben tartani munkatársaink, ügyfeleink, a tevékenységünknek otthont adó közösségek, valamint az ellátási láncunkban dolgozók emberi jogait, egyúttal kezünkben van a lehetőség is, hogy tegyünk valamit ezekért az emberekért.

Irányelveink

Elköteleztük magunkat az emberi jogok védelme mellett, és teljes mértékben támogatjuk az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveit, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapegyezményeit a munkaügyi normákra, a munkaidőre, valamint a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozóan. Kifejezetten a szállítói bázisunkra vonatkozóan előírjuk, hogy szállítóink maradéktalanul betartsák az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés (ETI) alapkódexben meghatározott munkaügyi irányelveket.

A modern rabszolgaság a globális ellátási láncokon belül továbbra is komoly problémát jelent. Fontosnak tartjuk, hogy ennek megoldásán is együtt dolgozzunk szállítóinkkal. Határozottan támogatjuk az átláthatóságot és az együttműködést a modern rabszolgaság leküzdése érdekében.

A Tesco évente kockázatértékelést végez minden elsődleges szállítói telephelyen, olyan, különböző módokon súlyozott kritériumok alapján, mint a szállító működési országa, iparágának típusa, valamint korábbi tevékenysége. Ahelyett, hogy saját magunk ítélnénk meg a kockázat mértékét, 2007 végén az elsődleges szállítói telephelyek vonatkozásában áttértünk a független Sedex kockázatértékelési eszköz használatára. 

További információt itt talál: https://sustainability.tescoplc.com/media/476591/tesco-modern-slavery-statement_201819.pdf