| SDG-k

SDG-k

Egészség és étrend

2. SDG - Az éhezés megszüntetése

A 2. SDG (Az éhezés megszüntetése) az éhínség megszüntetését, a biztonságos élelmiszer-ellátást, az élelmezés fejlesztését és a fenntartható mezőgazdasági termelést támogatja. Ez a cél, annak is kiváltképp a fenntartható élelmiszer-termelési rendszer megvalósítására vonatkozó 2.4-es alcélja, szoros kapcsolatban áll az egészséges és fenntartható étrendet ösztönző stratégiánkkal.

3. SDG - Egészség és jóllét

A 3. SDG (Egészség és jóllét) célja az egészséges életmód és a jóllét biztosítása mindenki számára minden életkorban. Egészséges és fenntartható étrendet támogató stratégiánk középpontjában az egészséges termékek értékesítési arányának növelése áll, miközben azon dolgozunk, hogy a Tescónál lehessen a legkönnyebben és megfizethető áron beszerezni az egészséges és fenntartható élelmiszereket.

17. SDG - Szövetségek a célok elérése érdekében

A 17. SDG (Szövetségek a célok elérése érdekében) az együttműködés fontosságát ismeri el. Egészséges és fenntartható étrendet támogató stratégiánkat kollégáink, szállítóink és civil partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki. Teljesítéséhez elengedhetetlen a folyamatos együttműködés.  

Helyi kezdeményezések támogatása

11. SDG - Fenntartható városok és közösségek

A 11. SDG (Fenntartható városok és közösségek) a közösségek átalakítását állítja a középpontba. A civil szervezetekkel, szállítóinkkal és iparági partnereinkkel összefogva elkötelezetten támogatjuk a működési területeinken megvalósítandó jó ügyeket.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. A Tesco Csoporton átívelő közösségi programjainkat és partneri együttműködéseinket kollégáink, jótékonysági szervezetek és civil partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki. Sikerükhöz elengedhetetlen a folyamatos kooperáció.  

Emberi jogok

1. SDG - A szegénység felszámolása

Az 1. SDG (A szegénység felszámolása) célja a szegénység valamennyi formájának megszüntetése világszerte. Emberi jogi stratégiánk négy pillérének egyike a fenntartható megélhetés biztosítása a dolgozók és a kistermelők számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy bár üzleti tevékenységünk munkalehetőséget kínál, számos termékhez és ellátási lánchoz még mindig szegénység társul. Célunk, hogy az általunk létrehozott munkahelyek tisztességes fizetést és jövedelmet biztosítsanak az ellátási láncunkban dolgozók számára, és ezzel segítsük az emberek és a családok megélhetését.

5. SDG - Nemek közötti egyenlőség

Az 5. SDG (Nemek közötti egyenlőség) a nemek közötti egyenlőséget és a nők helyzetének megerősítését támogatja. Úgy gondoljuk, hogy a nőknek megfelelő arányban kell jelen lenniük a munkahelyen és az ellátási láncban. A szállítókkal folytatott együttműködéseinkben is elkötelezettek vagyunk a nemek közötti egyenlőség problémáinak feltárása, valamint az ezek enyhítését és megoldását célzó lépések iránt.

8. SDG - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A 8. SDG (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) a tartós, befogadó és fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a mindenki számára tisztességes munkalehetőség megteremtését ösztönzi. Emberi jogi stratégiánk különösen összecseng az emberi jogi visszaélések elleni fellépést és a mindenki számára tisztességes, korrekt és biztonságos környezet megteremtését sürgető 8.7 és 8.8 alcéllal négy stratégiai pillérünkön keresztül: fenntartható megélhetés, munkavállalói képviselet, modern rabszolgaság és nemek közötti egyenlőség.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) a fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerkapcsolatok megerősítését szorgalmazza. Civil szervezetekkel, szállítóinkkal és iparági szereplőkkel együttműködésben dolgozunk vállalásaink és az ellenállóképes, fenntartható üzleti működés megvalósításán. Ennek részeként a Banán Világfórummal (WBN) és az IDH-val kialakított partnerkapcsolatainkat hasznosítva segítünk a banánszállítók megélhetésének és bérhelyzetének javításában. Alapító tagjai vagyunk a Consumer Goods Forum (CGF) emberi jogi koalíciójának és a kényszermunkával foglalkozó munkacsoportnak is. Jelenleg ezen a csoporton keresztül dolgozunk egy olyan projekten, amelynek célja a kényszermunka elleni fellépés saját működésünkben, különös tekintettel közép-európai logisztikai hálózatunkra.

Nagyszerű munkahely mindenki számára

5. SDG - Nemek közötti egyenlőség

Az 5. SDG (Nemek közötti egyenlőség) a nemek közötti egyenlőséget és a nők helyzetének megerősítését támogatja. Továbbra is olyan befogadó kultúra megteremtésére törekszünk, ahol mindenkinek van lehetősége a fejlődésre. A nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségünk részeként gondoskodunk arról, hogy a nők a Tesco minden működési területén egyenlő és kiegyensúlyozott arányban legyenek jelen.

10. SDG - Az egyenlőtlenségek csökkentése

A 10. SDG (Az egyenlőtlenségek csökkentése) az egyenlőtlenségek minden formáját ellenzi. Elkötelezettek vagyunk a befogadó és sokszínű kultúra megteremtése iránt. A 10.2-es alcéllal összhangban lévő sokszínűségi és befogadási stratégiánk lehetővé teszi, hogy működésünk minden területén befogadók legyünk, és gondoskodjuk arról, hogy vásárlóink, kollégáink és a szállítóink egyaránt érezzék, hogy szívesen látják őket.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) a fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerkapcsolat megerősítését szorgalmazza. Legfontosabb partnereinken keresztül el tudjuk érni a munkahelyen és tágabb értelemben véve a társadalomban alulreprezentált társadalmi csoportokat. Folyamatosan gyűjtjük az értékes visszajelzéseket, és ösztönözzük az általunk kiszolgált vásárlói közösséget tükröző, befogadó munkakörnyezet megteremtését.

Egészség, biztonság és jóllét

3. SDG - Egészség és jóllét

A 3. SDG (Egészség és jóllét) a mindenki számára elérhető egészséget és jóllétet ösztönzi. Határozott szándékunk, hogy kollégáink mind fizikailag, mind pedig mentálisan a legjobbat tudják kihozni magukból – a munkahelyen és otthon egyaránt. Az egészség, a biztonság és a jóllét központi szerepet kap működésünkben, és elkötelezetten dolgozunk azon, hogy a Tescónál végzett munka vagy vásárlás során senki se sérüljön meg.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) a fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerkapcsolatok megerősítését szorgalmazza. A fenntarthatóságot célzó tevékenységeink során együttműködünk civil szervezetekkel, szállítókkal és iparági szereplőkkel, hozzájárulunk az SDG-k megvalósításához, és ellenállóképes, fenntartható üzleti működést építünk. A Tesco szakszervezetével, az USDAW-val folytatott együttműködésünk különösen a munkabiztonság terén nyújt fokozott védelmet a kiskereskedelemben dolgozó kollégáink számára. Célunk, hogy partnereinkkel együttműködve a kollégák és családtagjaik számára is olyan egészségügyi és jólléti hátteret biztosítsunk, amely a munkahelyen és otthon is fenntartható.

Oktatási és fejlesztési programok

1. SDG - A szegénység felszámolása

Az 1. SDG (A szegénység felszámolása) célja a szegénység valamennyi formájának megszüntetése világszerte. Jutalmazási rendszerünk az egyszerűség, a méltányosság, a versenyképesség és fenntarthatóság elvét követi. A Tesco valamennyi munkavállalója a minimálbér feletti fizetést kap. Ezzel együtt határozott törekvésünk, hogy segítsünk a fiataloknak – különösen a tartósan munkanélkülieknek – munkatapasztalatot és készségeket szerezni az elszegényedés megelőzése érdekében.

4. SDG - Minőségi oktatás

A 4. SDG (Minőségi oktatás) célja a befogadó, méltányos, színvonalas oktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása mindenki számára. Oktatási és készségfejlesztési programjaink gondoskodnak róla, hogy minden kollégánk lehetőséget kapjon a fejlődésre, és a fiatalokat is szeretnénk hozzásegíteni munkaerőpiaci pozíciójuk javításához.

8. SDG - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A 8. SDG (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) a tartós, befogadó és fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a mindenki számára tisztességes munkalehetőség megteremtését ösztönzi. Értékes segítséget nyújtunk a működési területeinken élő közösségeknek, tisztességes munkát kínálunk mind közvetlenül, mind ellátási láncunkon keresztül.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. Kollégáink visszajelzései alapján továbbfejlesztettük az általunk kínált oktatási és készségfejlesztési lehetőségeket, és versenyképes, korrekt juttatási csomagokat kínálunk munkatársainknak.

Klímaváltozás

7. SDG - Megfizethető és tiszta energia

A 7. SDG (Megfizethető és tiszta energia) a megfizethető, megbízható és fenntartható energiát kívánja elérhetővé tenni mindenki számára. A klímacélok megvalósítása attól függ, hogy mennyire tudjuk energiahatékonyságunkat fejleszteni, a megújuló energiára támaszkodni, és intézkedéseinkkel a 7. SDG céljaihoz igazodni.

13. SDG - Fellépés az éghajlatváltozás ellen

A 13. SDG (Fellépés az éghajlatváltozás ellen) intézkedéseket sürget a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére. Hosszú távon elköteleztük magunkat az éghajlatváltozás elleni harc mellett. 2035-ös nettó zéró kibocsátási célunk is mutatja, milyen sürgős fellépésre van szükség.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. Nettó zéró kibocsátást célzó klímastratégiánkat kollégáink, szállítóink és civil partnereink, közük a WWF anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki.  

Hulladékgazdálkodás

12. SDG - Felelős fogyasztás és termelés

A 12. SDG (Felelős fogyasztás és termelés) célja a fenntartható fogyasztási és termelési gyakorlatok kialakítása. Ezt a célt (különösen a globális élelmiszer-hulladék mennyiségének 2030-ig történő megfelezését előirányzó 12.3-as alcélt) támogatja tevékenységünk azzal, hogy csökkentjük a működésünkből származó élelmiszer-veszteséget, ösztönözzük a szállítókkal való együttműködést, segítjük a közösségeket, és vásárlóinknak is segítünk megelőzni az otthoni élelmiszer-pazarlást. Ezt a célt már 10 évvel ezelőtt teljesítettük.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. A teljes Tesco Csoportra kiterjedő élelmiszermentő programjainkat és partneri együttműködéseinket kollégáink, civil és karitatív partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki. A folyamatos együttműködésnek köszönhetően ezek a programok hosszú távon is sikeresek, és segítenek csökkenteni az élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Csomagolás

12. SDG - Felelős fogyasztás és termelés

A 12. SDG (Felelős fogyasztás és termelés) célja a fenntartható fogyasztási és termelési gyakorlatok kialakítása. Csomagolási stratégiánk hozzájárul a 12.5-ös alcél megvalósításához egy olyan zárt láncú rendszer kialakításával, amely használható, újrafelhasználható, gyűjthető és újrahasznosítható, értékes erőforrásként kezeli a csomagolóanyagokat.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. Csomagolási stratégiánkat kollégáink, szállítóink és civil partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki. Sikeréhez elengedhetetlen a folyamatos együttműködés.  

Fenntartható beszerzés

2. SDG - Az éhezés megszüntetés

A 2. SDG (Az éhezés megszüntetése) a fenntartható mezőgazdaságot támogatja. A 2.4-es alcél fenntartható élelmiszer-termelési rendszereket és olyan ellenálló és rugalmas mezőgazdasági módszereket ösztönöz, amelyek növelik a termelékenységet, ugyanakkor hozzájárulnak az ökoszisztémák fenntartásához, erősítik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességét, valamint javítják a föld és a talaj minőségét.

6. SDG - Tiszta víz és alapvető köztisztaság

A 6. SDG (Tiszta víz és alapvető köztisztaság) célja, hogy biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást, valamint a vízhez és az alapvető higiéniai ellátásokhoz való hozzáférést mindenki számára. A 6.4-es alcél a vízfelhasználás hatékonyságának növelésén és a fenntartható vízkivétel biztosításán keresztül a vízhiányt kívánja kezelni. Létfontosságú, hogy működésünk és ellátási láncunk egészében megóvjuk a vizet a jövő számára.

12. SDG - Felelős fogyasztás és termelés

A 12. SDG (Felelős fogyasztás és termelés) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra, hatékony felhasználásukra, valamint a hulladék és a kapcsolódó környezeti károk csökkentésére összpontosít. Fenntartható mezőgazdasági programunk a fenntartható termelést, a hatékonyságot és a hulladékmennyiség minimalizálását mozdítja elő.

15. SDG - Szárazföldi ökoszisztémák védelme

A 15. SDG (Szárazföldi ökoszisztémák védelme) célja a szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatuk előmozdítása, az erdők fenntartható kezelése, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, valamint a biodiverzitás további csökkenésének megállítása. Elkötelezettek vagyunk az ökoszisztémával és a biológiai sokféleség védelmével összeegyeztethető élelmiszer-termelési rendszer támogatása iránt.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. A fenntartható mezőgazdasággal, a felelős gazdálkodással és az állatok jóllétével kapcsolatos szabályainkat, stratégiáinkat és vállalásainkat kollégáink, a gazdák, szállítóink és civil partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki.  

Pálmaolaj

13. SDG - Fellépés az éghajlatváltozás ellen

A 13. SDG (Fellépés az éghajlatváltozás ellen) intézkedéseket sürget a klímaváltozás és hatásinak leküzdésére. A globális kibocsátás mintegy 8%-a jelenleg a trópusi erdőirtásokhoz köthető, de ugyanezek az erdők a 2030-ig szükséges költséghatékony klímavédelem 23%-át képesek biztosítani. Az alapanyagaink beszerzéséhez kapcsolódó erdőirtás teljes megszüntetését célzó erőfeszítéseink hozzájárulnak nettó zéró kibocsátási célunk megvalósításához.

15. SDG - Szárazföldi ökoszisztémák védelme

A 15. SDG (Szárazföldi ökoszisztémák védelme) célja a szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatuk előmozdítása, az erdők fenntartható kezelése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, valamint a biodiverzitás további csökkenésének megállítása. Erdőstratégiánk az erdőirtás elleni küzdelemre és a jobb erdőgazdálkodásért való fellépésre összpontosít.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. Erdőstratégiánkat szállítóink és civil partnereink közreműködésével dolgoztuk ki, beleértve a WWF-fel folytatott munkánkat, amelynek célja a természet helyreállítása az élelmiszer-termelésben a WWF Retailers’ Commitment for Nature programjával. A Consumer Goods Forum (CGF) Forest Positive Coalition tagjaként is küzdünk az erdőirtás ellen az élelmiszer-termelésben érintett területeken.

Tengerek

8. SDG - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A 8. SDG (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) célja a munkavállalói jogok védelme és a tisztességes munka lehetőségének biztosítása mindenki számára. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a halászati ellátási láncunkban dolgozó munkavállalókkal tisztelettel bánjanak, és biztonságos munkakörülményeket teremtsenek számukra. Emberi jogi stratégiánk teljes mértékben támogatja az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményeit, és a halászati iparral kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése érdekében része tengeri stratégiánknak.

14. SDG - Óceánok és tengerek védelme

A 14. SDG (Óceánok és tengerek védelme) célja az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében. Tengeri stratégiánk a 14.1-es alcélhoz járul hozzá a Global Ghost Gear kezdeményezés keretében végzett munkánkkal. A jobb tengeri környezetre és halászati gazdálkodásra fordított kiemelt figyelem a 14.2-es és 14.4-es alcélok megvalósítását segíti elő.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) az együttműködés fontosságát ismeri el. Tengeri stratégiánkat kollégáink, szállítóink és civil partnereink anyagai, tudása és szakértelme alapján dolgoztuk ki. Másokkal is szívesen együttműködünk vállalásaink teljesítése érdekében. Hosszú távú együttműködő partnereink: Ocean Disclosure Project, WWF, Global Tuna Alliance.