Emberi jogok

Elkötelezettek vagyunk a nemzetközileg elismert emberi jogi normák tiszteletben tartása és képviselete iránt saját működésünkben és ellátási láncunkban. Tekintve, hogy a jelentések szerint még mindig 40,3 millió ember él modern rabszolgaságban, akik közül 24,9 millió végez kényszermunkát1, változatlanul sok teendőnk van az emberi jogok védelme terén. Törekszünk arra, hogy minden általunk közvetlenül vagy az ellátási láncon keresztül teremtett munkahely korrekt, tisztességes és biztonságos legyen.

Kapcsolódó Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k)

1. SDG - A szegénység felszámolása

Az 1. SDG (A szegénység felszámolása) célja a szegénység valamennyi formájának megszüntetése világszerte. Emberi jogi stratégiánk négy pillérének egyike a fenntartható megélhetés biztosítása a dolgozók és a kistermelők számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy bár üzleti tevékenységünk munkalehetőséget kínál, számos termékhez és ellátási lánchoz még mindig szegénység társul. Célunk, hogy az általunk létrehozott munkahelyek tisztességes fizetést és jövedelmet biztosítsanak az ellátási láncunkban dolgozók számára, és ezzel segítsük az emberek és a családok megélhetését.

5. SDG - Nemek közötti egyenlőség

Az 5. SDG (Nemek közötti egyenlőség) a nemek közötti egyenlőséget és a nők helyzetének megerősítését támogatja. Úgy gondoljuk, hogy a nőknek megfelelő arányban kell jelen lenniük a munkahelyen és az ellátási láncban. A szállítókkal folytatott együttműködéseinkben is elkötelezettek vagyunk a nemek közötti egyenlőség problémáinak feltárása, valamint az ezek enyhítését és megoldását célzó lépések iránt.

8. SDG - Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A 8. SDG (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) a tartós, befogadó és fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a mindenki számára tisztességes munkalehetőség megteremtését ösztönzi. Emberi jogi stratégiánk különösen összecseng az emberi jogi visszaélések elleni fellépést és a mindenki számára tisztességes, korrekt és biztonságos környezet megteremtését sürgető 8.7 és 8.8 alcéllal négy stratégiai pillérünkön keresztül: fenntartható megélhetés, munkavállalói képviselet, modern rabszolgaság és nemek közötti egyenlőség.

17. SDG - Partnerség a célok eléréséért

A 17. SDG (Partnerség a célok eléréséért) a fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerkapcsolatok megerősítését szorgalmazza. Civil szervezetekkel, szállítóinkkal és iparági szereplőkkel együttműködésben dolgozunk vállalásaink és az ellenállóképes, fenntartható üzleti működés megvalósításán. Ennek részeként a Banán Világfórummal (WBN) és az IDH-val kialakított partnerkapcsolatainkat hasznosítva segítünk a banánszállítók megélhetésének és bérhelyzetének javításában. Alapító tagjai vagyunk a Consumer Goods Forum (CGF) emberi jogi koalíciójának és a kényszermunkával foglalkozó munkacsoportnak is. Jelenleg ezen a csoporton keresztül dolgozunk egy olyan projekten, amelynek célja a kényszermunka elleni fellépés saját működésünkben, különös tekintettel közép-európai logisztikai hálózatunkra.

 

 

 

 

Az emberi jólléttel kapcsolatos felelősségünk messze túlmutat kollégáinkon. Törekszünk arra, hogy minden általunk közvetlenül vagy az ellátási láncon keresztül teremtett munkahely korrekt, tisztességes és biztonságos legyen, és mindenkor tiszteletben tartsák az emberi jogokat.

Az emberi jogok megsértése terén a zéró tolerancia elvét követjük.

Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok érvényesítése mellett szervezetünkön belül és az ellátási láncban, és támogatjuk az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeit és az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos iránymutatását.

Megköveteljük szállítóinktól, hogy maradéktalanul betartsák az Ethical Trading Initiative alapkódexében foglalt munkaügyi normákat (további információ: ETI Base Code | Ethical Trading Initiative (ethicaltrade.org)).

Megfelelőségi programunkban a legnagyobb kockázatú területekre összpontosítunk, és minden magas kockázatú országban működő elsődleges szállítótól megköveteljük, hogy évente auditálja tevékenységét a nemzetközileg elfogadott normák szerint.

Az elmúlt 12 hónapban a Tesco sajátmárkás termékeinek minden magyarországi beszállítóját kockázatértékelésnek vetettük alá a világszerte elismert Network for Ethical Trade (FNET) által kidolgozott módszertan szerint. Ugyan a Covid korlátozta az auditorok utazási lehetőségeit, magas kockázatú, 1. szintű szállítóink több mint 97%-át felülvizsgáltuk az elmúlt évben.

Minden magas kockázatú helyszínen működő szállítótól megköveteljük, hogy regisztráljon a SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) rendszerben, amely átláthatóbbá teszi számunkra és a többi tőlük vásárló vállalat számára az elvégzett auditokat és a munkakörülményekre vonatkozó megállapításokat. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor auditot végezzünk bármilyen, a Tesco kiszolgálásában érintett helyszínen, az adott ország kockázati besorolásától függetlenül.

A koronavírus-járvány sok szempontból érintette szállítóinkat. Súlyosbította a korábban is fennálló emberi jogi problémákat, még nagyobb kiszolgáltatottsághoz vezetett a leginkább veszélyeztetett csoportoknál, és tovább növelte a szegénységgel kapcsolatos problémákat. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a különösen magas kockázatú ellátási láncokra, a problémák kiváltó okainak megszüntetésére, a színvonal növelésére és az emberi jogok védelmére.

A legmagasabb szintű emberi jogi normák betartása terén követett csoportszintű szemléletről az Emberi jogok – Tesco PLC oldal ad bővebb tájékoztatást