Átlátható bérpolitika

A Tesco az egyenlő bérezés alapelvét követő munkáltató. Minden pozíciónak meghatározott bére vagy az irodai munkavállalók esetében bérsávja van, a bér és a bérsáv pedig független attól, hogy ki tölti be az adott munkakört.

Bár a női és a férfi munkavállalóknak hasonló lehetőségeik vannak, ez nem jelenti azt, hogy egyforma karrierutat járnak be. Szakmai életük függhet a szektortól, ahol dolgoznak, szervezeten belüli akadályoktól és magánéleti döntéseiktől. Az egy vállalatnál dolgozó nők és férfiak átlagbérének összehasonlítása – azaz az összekeresetek közötti különbségek elemzése – jó lehetőséget ad arra, hogy lássuk, a vállalati hierarchia bármely szintjén hol kell támogatni a nők szakmai előmenetelét.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik legnagyobb vállalataként önkéntesen nyilvánosságra hozzuk a férfi és a női munkavállalóink összkeresete közötti különbséget. A különbség mérése lehetővé teszi, hogy beazonosítsuk és megértsük a nők szakmai fejlődésének akadályait cégünknél, lépéseket tegyünk azok elhárítása érdekében, és idővel bemutassuk az ezen a téren elért eredményeinket. Ezért is szeretnénk pozitív példát mutatni adataink publikálásával, és arra bíztatunk minden nagyobb foglalkoztatót, hogy mérje és ossza meg a nyilvánossággal a férfi és női munkavállalóinak összkeresete közötti különbséget.

Az eredményeket az Eurostat módszertanával számoltuk ki, amely figyelembe veszi az alapbért, a műszakpótlékokat, a túlórákat és az egyéb fizetési elemeket. Habár van különbség a férfi és női munkavállalók összkeresete között, büszkék vagyunk rá, hogy a Tescónál ez a különbség jelentősen alacsonyabb, mint a teljes országra, illetve a hasonló szektorok többségére vetített ugyanilyen adat.

A magyarországi férfiak és nők összekeresete közötti különbség (Eurostat 2019. nemek közötti összbérkülönbség-adatok)

Az összkeresetek közötti különbség mérésével beazonosítottuk az eltérés három fő okát, valamint a különbség csökkentéséhez vezető célzott lépéseket:

Vállalatunknál sokkal több nő dolgozik, mint férfi, ugyanakkor – mint sok más vállalat esetében – a vezetői pozíciókban felülreprezentáltak a férfiak.

Ezt közép-európai üzletágunk struktúrája is felerősíti. A Tesco Közép-Európa vezetői csapatának egyes tagjai Magyarországról dolgoznak, és ebben a vezetői csapatban a férfiak felülreprezentáltak. Áruházainkban és logisztikai központjainkban ugyanakkor munkatársaink többsége olyan pozícióban dolgozik, amelynek meghatározott a bére, függetlenül attól, hogy ki – nő vagy férfi - tölti
be az adott pozíciót. Az összkereset-különbséghez az járul hozzá, hogy több férfi dolgozik magasabb bérezésű pozícióban, mint nő.

A tipikusan férfiak dominálta szakmák és munkakörök magasabban fizetettek.

Központi irodánkban egyes, jellemzően férfiak által betöltött, például pénzügyi és technológiai munkakörök jobban fizetettek, mint más szakmák. A pénzügyi és biztosítási szektort például az Eurostat legfrissebb (2019) elemzése szerint 36 százalékos, míg az információ- és kommunikációs technológiai szektort 23,7 százalékos bérkülönbség jellemzi. Ez a munkaerőpiaci sajátosság kétségkívül hozzájárul irodai dolgozóink összkereset-különbségéhez is.

Logisztikai központjainkban a karrier- és élethelyzet miatt jellemzően magasabb azon férfi munkatársak aránya, akik pótlékot fizető időszakokban dolgoznak, például éjszaka és hétvégi napokon, habár ez a lehetőség minden kollégánknak adott.

Ezek a pótlékok magasabb átlagóradíjat eredményeznek.

Az összkereset-különbségek csökkentése érdekében az alábbi lépéseket tesszük:

  • Biztosítjuk, hogy belső tehetséggondozásunkban és a nyitott pozíciókra összeállított jelölti listákban mind férfiak, mind pedig nők szerepeljenek, beleértve a felsővezetői pozíciókat is.

  • A kiskereskedelmi szektorban kiemelkedő új, családbarát intézkedéseket vezetünk be, ami az eddigieknél még rugalmasabb munkavégzést kínál a családtagjaikról gondoskodó kollégáinknak.

  • Támogatjuk munkatársaink fizikális és mentális jóllétét azáltal, hogy ingyenes, napi 24 órában elérhető mentális, egészség- és pénzügyi tanácsadást nyújtunk számukra.

  • Növeljük a nők létszámát a hagyományosan inkább férfiak által betöltött pozíciókban olyan kezdeményezésekkel, mint pl. az idén induló „Nők a technológiában” programunk.

 

Mit jelent az egyenlő bérezés?
A Tesco az egyenlő bérezés alapelvét követő munkáltató. Az európai uniós jogszabályozás értelmében ez azt jelenti, hogy az azonos munkakörben dolgozó nők és férfiak alapbére megegyezik.
Mi a különbség az egyenlő bérezés és az összkeresetek összehasonlítása között?
Az összkereset-összehasonlítás azt mutatja meg, hogy a férfiak és a nők aggregált átlagos bértömege között mekkora a különbség, függetlenül a betöltött pozíciótól
vagy besorolási szinttől. Vagyis a szám arra mutat rá, hogy áruházainkban vagy az irodai munkakörökben az összes nő átlagbére mennyiben tér el az összes férfi
átlagbérétől. Ezzel szemben az egyenlő bérezés alapelve az azonos pozíciót vagy azonos értékű pozíciót betöltő munkatársak bérére vonatkozik. 

A számítási módszertanról további részletek Letölthető dokumentumok között találhatók.