A roma népesség támogatása

A roma népesség támogatása

 Szeretnénk, ha mindenki úgy érezné, hogy a Tesco egy olyan hely, ahol szívesen látják, ezért kapcsolatokat építünk a perifériára szorult roma népesség álláskeresőivel is, akik körében aránytalanul magas a munkanélküliség. Szorosan együttműködünk a roma népességet elkötelezetten támogató BAGÁZS Közhasznú Egyesülettel jelöltek toborzásában és a munka világába történő bevezetésükben. Jelenleg 3 áruházunkban segítjük a mélyszegénységben élő, telepi, roma fiatalok foglalkoztatási integrációját. A projekt keretében az áruházvezetők érzékenyítő tréningen is részt vettek, amelynek fókuszában a vezetői készségfejlesztés és inkluzív szemlélet gyakorlatba való átültetése állt.