Sokszínűségi riport 2021

Sokszínűség és befogadás

A Tesco Magyarország egyik legnagyobb munkaadója. 11 000 munkatársunk háttere, gondolkodása és céljai sokfélék és szerteágazóak. Ez a sokszínűség nagy mértékben segít bennünket abban, hogy nyitott és folyamatosan megújuló vállalatként egyre többet nyújtsunk kollégáinknak és vásárlóinknak.

A befogadó vállalati kultúra márkánk szerves része. Egyik fontos alapértékünk, hogy úgy bánunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Ez teszi lehetővé munkatársaink számára, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki vásárlóinkkal, hogy innovatív, új ötleteket valósítsanak meg, és aktívan hozzájáruljanak közös eredményeinkhez.

A „Mindenkit szívesen látunk” mondat azt jelenti, hogy olyannak fogadjuk el az embereket, amilyenek, a legnagyobb tiszteletben tartva egymás különbözőségeit és különböző igényeit, illetve egyedi értékeit.

Tesco Sokszínűségi Riport 2021

Büszkék vagyunk rá, hogy most először tesszük közzé „A Tescónál mindenkit szívesen látunk” jelentésünket, amelyben bemutatjuk, hogyan leszünk még inkább családbarát vállalat, mit teszünk azért, hogy növeljük a női vezetők, illetve a vezetőségben nem reprezentált csoportok tagjainak számát vagy, hogy még jobban tudjuk támogatni megváltozott munkaképességű kollégáinkat. A riport emellett bemutatja többek között munkatársi közösségünk életkor szerinti eloszlását, az egyenlő bérezésen alapuló bérpolitikánkat, illetve tartalmazza a férfi és női munkatársak összbértömegének összehasonlítását is, ami lehetővé teszi fejlődésünk folyamatos nyomon követését.

 

A riport 4 fő területre fókuszál:

 • Munkaerő-állományunk áttekintése
 • A munkaerőben rejlő lehetőségek
 • Megváltozott munkaképességű kollégáink befogadása
 • A befogadó vállalati kultúra támogatása

Letölthető riport

A Tescónál mindenkit szívesen látunk - Tesco Sokszínűségi riport
A Tescónál mindenkit szívesen látunk - Tesco Sokszínűségi riport PDF 3,8MB

A jelentés főbb pontjai:

 • 11 000 kollégánk 67%-a nő, 33%-a férfi, 18,1%-uk él valamilyen fogyatékossággal vagy hosszú távú egészségi problémával, míg 51%-uk gondoskodik valakiről.
 • A Tescónál 18 és 77 év között minden korosztály képviselteti magát.
 • Női munkatársaink alkotják munkaerőnk 67%-át, valamint áruházvezetőink 47%-át, illetve felsővezetőink és igazgatóink 44%-át is ők képviselik.
 • A Tesco az egyenlő bérezés alapelvét követő munkáltató. Minden pozíciónak meghatározott bére vagy az irodai munkavállalók esetében bérsávja van, a bér és a bérsáv pedig független attól, hogy férfi vagy nő tölti be az adott munkakört.
 • Első alkalommal és önkéntesen hozzuk nyilvánosságra a férfi és női munkavállalóink összkeresete közti különbséget. Az összkereset-összehasonlítás azt mutatja meg, hogy az összes nő átlagbére mennyiben tér el az összes férfi átlagbérétől. A különbség mérése lehetővé teszi, hogy beazonosítsuk és megértsük a nők szakmai fejlődésének akadályait cégünknél, lépéseket tegyünk azok elhárítása érdekében, és idővel bemutassuk az ezen a téren elért eredményeinket.
 • Új családbarát intézkedéseket vezetünk be júliustól, melyek az eddigieknél még rugalmasabb munkavégzést kínálnak a családtagjaikról gondoskodó munkatársainknak.
 • A fiatalok bevonzása érdekében különféle programokat kínálunk foglalkoztatásuk ösztönzésére, köztük a Fiatal vezetők programot és a Központi irodai friss diplomás programot.
 • Részmunkaidős munkalehetőségeket is kínálunk: jelenleg a kiskereskedelemben dolgozó munkaerőnk 20%-a részmunkaidős, közülük sokan szülési szabadságról visszatérő édesanyák.

„Számos kutatás bizonyította, hogy a sokszínű vállalatok eredményesebben működnek. A sokszínűséghez viszont a társadalmat érzékenyíteni kell, az elfogadás pedig akkor lesz erősebb, ha minél többen foglalkoznak vele, és az olyan vállalatok, mint a Tesco, élére állnak a folyamatnak” – hangsúlyozta Czakó Borbála, a Hungarian Business Leaders Forum tiszteletbeli elnöke és az Európai Sokszínűségi Karta alapítója.

„A nők nem jobb vezetők, mint a férfiak, ahogy a férfiak sem jobb vezetők, mint a nők. A vezetés minősége nem a nemtől függ, hanem az iskolázottságtól, tapasztalattól, karaktertől. Ennek ellenére bizonyos iparágakban még mindig nagyon kevés nőt látunk vezetői munkakörben. A társadalomra pedig jellemző, hogy amit nem látunk, az nem olyan elfogadott. Ezért is van olyan sok – sokszor láthatatlan – akadály a nők előtt. Ezeket kell elhárítani, ahogy most a Tesco is teszi” – emelte ki Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapítója és ügyvezetője.

Büszkék vagyunk rá, hogy szoros és jól működő kapcsolatot ápolunk a működésünkben érintett szakszervezetekkel:

“A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Tesco egyaránt elkötelezett abban, hogy olyan munkahelyet teremtsenek, ahol minden kollégának lehetősége van a fejlődésre, és ahol a munkatársak jól érzik magukat, hátterüktől vagy képzettségüktől függetlenül. Örömmel üdvözöljük azt az átláthatóságot, amit a vállalat „A Tescónál mindenkit szívesen látunk” riport publikálásával képvisel, és azt, hogy a menyire komolyan veszi, hogy igazán befogadó munkáltató legyen. Évek óta aktívan támogatjuk szakszervezeti szövetségünk nőtagozatának munkáját, és kiemelten foglalkozunk az őket érintő kérdésekkel. Az, hogy Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója nyíltan foglalkozik a férfi-női összbértömeg-különbség kérdésével, kitűnő üzenet a világ felé” – Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke

„Több éve folytatunk transzparens egyeztetéseket a Tescóval a munkavállalói bérekről, amelyek során meggyőződhettünk arról, hogy a vállalat az egyenlő bérezés elvét követve minden pozícióhoz meghatározott fizetést rendel, amelynek összege nem függ attól, hogy ki tölti be az adott munkakört. A Tesco hosszú távú célja, hogy aktívan növelje a női munkavállalók arányát a vezetői munkakörökben, segíteni fog abban, hogy a vállalat jobban reflektáljon munkaerő-állományának és vásárlóközönségének összetételére. Örömmel látnánk, ha más nagyvállalatok is követnék a Tesco példáját, publikálnák vonatkozó adataikat, és hasonlóan komolyan vennék a munkatársi sokszínűség kérdését.” – Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu a modern szakszervezet elnöke.