GINOP Plusz-3.2.1-21

PEM/01/009341/2022

Vállalkozásunk, a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatást nyert el a kormányhivatal a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban, az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás jogcímen.

Projektünk célja munkahelyi képzések megvalósítása, ezzel növelve a termelékenységünket. A projekt keretében 10 típusú képzés kerül lebonyolításra.

 

Képzések elnevezése és célja:

 

Megnevezése: Back office HR munkafolyamatok

A képzés célja: A képzés célja, felkészíteni a képzésben résztvevőket az emberi erőforrás folyamatok támogatására. Cél, hogy a résztvevő kezelni tudja, ezeket a folyamatokat támogató rendszereket. Megértse a működési alapelveket, helyesen és a jogszabályokat betartva végezze munkáját. Képes legyen a nem megfelelősségek felismerésére és megoldására.

 

Megnevezése Első osztályú kiszolgálás és biztonságos vezetés tréning

A képzés célja: A képzés célja, felkészíteni a képzésben résztvevőket az online élelmiszer kereskedelemmel történő első osztályú vásárlói kiszolgálásra. Cél, hogy a résztvevő képes legyen az online élelmiszer kereskedelem árukiszállító eszközeivel történő kiszállítással megvalósított vásárlói kiszolgálásra. Munkájával biztosítani tudja az online megrendeléssel történő vásárlói kiszolgálást, amely során a vásárló elégedett és visszatérő online ügyféllé válik.

 

Megnevezése: Oktatói szerepek és feladatok a szakképzésben

A képzés célja: A képzés célja felkészíteni a képzésben résztvevőket a duális képzésben  részt  vevő  szakiskolai  tanulókkal  kapcsolatos alapvető  jogszabályi  ismeretekre,  adminisztrációs  és gyakorlati feladatok ellátására. Cél, hogy a résztvevő képes legyen  a  gyakorlati  képzőhelyen  alkalmazni  a  tanulók szakmai  gyakorlatára  vonatkozó  előírásokat  és  ezeket  a gyakorlatban is képes legyen használni a szakképzésben tanulók sikeres szakmai felkészülése érdekében. A duális képzőhelyen  levő  oktató  képes  legyen  befogadni  és megfelelő eszközöket alkalmazni a generációs különbségek áthidalásához.

 

Megnevezése: Kereskedelmi technikák az Ipar 4.0 fényében (HR-controlling)

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők széles körű ismereteket szerezzenek  a  humán  erőforrás-gazdálkodás  folyamatos innovációjáról, melynek birtokában képesek lesznek hatékonyabban elemezni  és  megoldani  a  gazdasági  életben  egyre  nagyobb jelentőséggel  bíró humán tőkével kapcsolatos  gyakorlati problémákat. További cél, hogy a résztvevők megismerjék a hatékony bérgazdálkodás alapjait.

 

Megnevezése: Kereskedelmi technikák az Ipar 4.0 fényében (Iparcikk és konfekció ruházat)

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők ismereteket szerezzenek az iparcikk és konfekció ruházat kihelyezési szabályairól, különféle megvalósítási módjairól. Célja továbbá, hogy a résztvevő a hatékonyság fogalmát megértve annak hatásait a munkájába beépítve tartson lépést a kereskedelmet érintő változásokkal.

 

Megnevezése: Kereskedelmi technikák az Ipar 4.0 fényében (Munkavédelem-vevőszolgálat)

A képzés célja: A képzés célja, a képzésben résztvevőket felkészíteni a munkavédelmi szabályok betartására. A képzés célja, a képzésben résztvevőket felkészíteni  a kereskedelmi egységeket   érintő   vevőszolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátására és  a feladatokhoz kapcsolódó  ellenőrzési  pontokra.  Cél,  hogy  a  résztvevő tisztában  legyen a  vásárlói  igényekkel,  képes  legyen  a törvényi  megfelelés  biztosítani  a  vevőszolgálat  minden területén. Ismerje  a  kasszasori  bevétel  elszámolásához kapcsolódó folyamatokat, kontroll pontokat.

 

Megnevezése: Kereskedelmi technikák az Ipar 4.0 fényében(Törvényi megfelelőség és frissáru működés)

A képzés célja: A képzés célja, felkészíteni a képzésben résztvevőket arra, hogy  a  kereskedelmi  egységük törvényes  működésének önellenőrzési  folyamatait  el  tudják  végezni,  valamint  a frissáru  terület  működési  folyamatait  a  törvényben előírtaknak megfelelően tudják működtetni. További  cél,  hogy  a  résztvevő  képes  legyen  magas színvonalú  kiszolgálásban  részesíteni  a  frissáru  terület vásárlóit. Megismerjék a szeletelési és darabolási technikákat a frissáru pultokban.

 

Megnevezése: Nehéz idők és beszélgetések vezetője

A képzés célja: A képzés célja a  vezetői  feladatokat  ellátó  személyek felkészítése arra, hogy csapatuk tagjainak Személyre Szabott Fejlődési Tervet tudjanak készíteni a tagok igényeire szabva és ezt megfelelően áttudják adni ezt az érintett kollégának. További  cél,  hogy  a  vezető  képessé  váljon  a  nehéz beszélgetések  vezetésére. Konkrét eszközöket kapjon, melyek segítségével tudatosabb vezetővé válhat. Tudatosuljon a résztvevőben a saját hozzáállásának fontossága és az, hogy milyen kommunikációval gyakorolja a legmegfelelőbb vezetői jelenlétet.

 

Megnevezése: HR rendszerek

A képzés célja: A képzés célja, felkészíteni a képzésben résztvevőket az elektronikus adatkezelési és adatmegosztó HR rendszerek kezelésére és az adatbiztonsági szabályok betartására. Cél, hogy a képzésben résztvevő képes legyen a gyors, biztonságos adatkezelésre, az adatok pontos rögzítésére és visszakeresésére.

 

Megnevezése: Munkajogi ismeretek és HR szabályzatok

A képzés célja: A képzés célja, felkészíteni a képzésben résztvevőket a munkavállalói életúthoz kapcsolódó HR adminisztrációs feladatok elvégzésre a jogszabályi kötelezettségek mentén. Cél, hogy a résztvevő megismerje az érvényben lévő HR szabályzatokat és ezek alapján eltudjon járni.

 

A képzések tervezett befejezése: 2023.05.02.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 22 294 597 Forint.